Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. dr. Ľubice Droppovej, CSc.


Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. dr. Ľubice Droppovej, CSc. Ed. H. HLÔSKOVÁ. Bratislava 2005. ISBN 80-88997-20-8. 215 str.