Fotografie s príbehom: Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl

Zmenená situácia v dôsledku opatrení v súvislosti s korona krízou možno ponúkla príležitosť intenzívnejšej komunikácie v rodinách spojenú s listovaním v rodinných albumoch, zdieľaním fotografií v rodinných či príbuzenských online skupinách, ako aj rozhovoroch o udalostiach, ktoré sú na fotografiách zachytené. V rámci nášho výskumného projektu Súčasné obrazy socializmu sme pre žiakov a žiačky (od ročníkov druhého stupňa základných škôl až po maturantov) vyhlásili súťaž pod názvom Fotografie s príbehom.
Úlohou účastníkov súťaže je preskúmať rodinné fotoalbumy a vybrať fotografiu z obdobia socializmu, ktorá zachytáva zaujímavú situáciu, resp. viaže sa k nej určitý príbeh, ktorý sa v rodine rozpráva. Sken fotografie spolu s krátkym príbehom o dianí na nej môžu žiaci a študenti zasielať do 17. 11. 2020 na emailovú adresu: fotografiespribehom@savba.sk

Okrem fotografie je potrebné poslať aj skeny vyplnených a podpísaných tlačív, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na stránke projektu TU. Ide o doklady potrebné na archiváciu fotografie v zbierkach Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a povolenie na jej zverejnenie, či už na našej web stránke projektu Súčasné obrazy socializmu, alebo v publikáciách a textoch, ktoré budú tvoriť výstupy projektu.
Vybraté súťažné fotografie aj s príbehmi budú zverejnené na stránke nášho projektu. Zároveň členovia výskumného tímu vyberú 3 fotografie s najzaujímavejším príbehom.

Študentov na prvých troch miestach odmeníme knižnými poukážkami v hodnote 75, 50 a 25 eur.

Viac podrobností o samotnom výskumnom projekte a jeho cieľoch nájdete na stránke projektu.

Foto: Cheryl Winn - unsplash.com 

 

Galéria: 
Nie