GLOBE IN MOTION. PATTERNS OF INTERNATIONAL MIGRATION: SIMILARITIES AND DIFFERENCES


Boris Divinský - Tatiana Zachar Podolinská et al., Globe in Motion: Patterns of international migration: Similarities and Differences. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2018, s. 216, Etnologické štúdie, 34, ISBN: 978-80-970975-7-8
 

Predstavujeme Vám najnovší titul z produkcie Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV -  Globe in Motion: Patterns of international migration: Similarities and Differences, od autorov Boris Divinský a Tatiana Zachar Podolinská et al. Kolektívne dielo je hlavným vedeckým výstupom z medzinárodného projektu EÚ Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020 Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (akronym DRIM, č. DTP 1-1-183-4.1). Publikácia prináša 10 expertných transdisciplinárnych pohľadov na tému migrácie a nových typov mobilít v súčasnom svete. Experti z európskych, ale i mimoeurópskych krajín sa zamýšľajú, ako rastúca mobilita globálne mení súčasný svet, akým spôsobom balansuje či naopak zneisťuje svetovú ekonomiku a trh práce,  akým spôsobom prekračuje hranice  a legislatívu národných štátov a akým spôsobom zasahuje aj do veľmi intímnych sfér, keď so sebou prináša nové formy vlastníctva, partnerstva a rodiny. Publikáciu možno nájsť na DOI:  https://doi.org/10.31577/2018.9788097097578.
Menu?: 
Nie