Historische Stereotypenforschung

Medzinárodný projekt

Koordinátor: Carl von Ossietzky Institut, Universität Oldenburg, Nemecko; prof. H.H. Hahn.

Koordinátorka za slovenskú stranu: Historický ústav SAV, PhDr. E. Mannová, CSc.

Riešiteľky z ÚEt SAV a výstupy v roku 2001: E. Krekovičová, O. Danglová, K. Popelková – príprava referátov, účasť na slov.-nem. kolokviu: Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung im Vergleich, Bratislava, 12.–14.2.2001, príprava spolu troch štúdií do monografie projektu

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: