Hledání cest české slovesné folkloristiky II.

6. 6. 2002

Medzinárodný seminár, ktorého hlavným organizátorom bol Etnologický ústav ČR v Brne v spolupráci s Ústavom etnológie SAV. Podujatia sa zúčastnilo 22 domácich a 8 zahraničných účastníkov.

Miesto konania: Brno