Hodnota zmeny - zmena hodnoty: demarkačný rok 1989


Hodnota zmeny - zmena hodnoty: demarkačný rok 1989. Z. PROFANTOVÁ a kolektív. Bratislava: Ústav etnológie SAV: Národopisná spoločnosť Slovenska, 2009. 408 s. ISBN 978-80-88997-42-9.

"Publikácia prináša materiál, ktorý má ambíciu vyplniť časť bieleho miesta v reflexiách spoločnosti Slovenska pred a po roku 1989." (Z.Profantová)