Hodnotové orientácie v 20. storočí: ich stabilita a zmeny

Pamiatke Adama Prandu

Číslo projektu: 5/2004

Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Zástupca vedúceho: Daniel Luther, CSc.

Riešitelia: Egon Gál, Ing., CSc., Peter Maráky, PhDr.

Doba riešenia projektu: 02. 2004 – 12. 2005

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: