Holokaust ako rámec dobra a zla

19.12.2012

Vedecké podujatie Holokaust ako rámec dobra a zla zorganizoval Ústav etnológie SAV a Dokumentačné stredisko holokaustu. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Židovskej náboženskej obce na Panenskej 4, v Bratislave. S príspevkami na ňom vystúpili odborníci s viacerých spoločenskovedných disciplín. Podujatia sa zúčastnilo 12 účastníkov a účastníčiek.

Miesto konania: Bratislava

Galéria: