Holokaust okolo nás. Roky 1938-1945 v kultúrach spomínaniaSALNER, Peter (Ed.), VRZGULOVÁ, Monika. Holokaust okolo nás. Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania. Bratislava: Marenčin PT, 2020, 240 s., ISBN 978-80-569-0744-3.
V centre pozornosti autorov sú podoby, v akých je holokaust a vojnový štát konštruovaný v súčasnom spoločenskom diskurze, ich reflexie a zmeny, ktorými tento proces pripomínania prešiel najmä v období po roku 1989.
Peter Salner uvažuje o podobách pripomínania uvedených historických udalostí v prostredí židovskej komunity, ale sleduje aj proces vytvárania miest pamäti majoritou a ich miesto v politikách spomínania na Slovensku. Monika Vrzgulová sleduje dynamiku medzi individuálnou, resp. skupinovou pamäťou generácie zážitku (preživší holokaustu, aj svedkovia z prostredia majority) a kultúrnou pamäťou krajiny, spôsobmi, akými sa toto historické obdobie komunikuje na verejnosti predstaviteľmi štátu, politikmi, aj ďalšími skupinami obyvateľov.

Kľúčové slová:
holokaust; židovská komunita; vojnový štát; pamäť; podoby spomínania na holokaust; biografické rozprávania; pamätníky a pomníky

DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056907443
http://marencin.sk/1005

Galéria: 
Menu?: 
Nie