Holokaust okolo nás. Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania


V centre pozornosti autorov sú podoby, v akých je holokaust a vojnový štát konštruovaný v súčasnom spoločenskom diskurze, ich reflexie a zmeny, ktorými tento proces pripomínania prešiel najmä v období po roku 1989.
Peter Salner uvažuje o podobách pripomínania uvedených historických udalostí v prostredí židovskej komunity, ale sleduje aj proces vytvárania miest pamäti majoritou a ich miesto v politikách spomínania na Slovensku. Monika Vrzgulová sleduje dynamiku medzi individuálnou, resp. skupinovou pamäťou generácie zážitku (preživší holokaustu, aj svedkovia z prostredia majority) a kultúrnou pamäťou krajiny, spôsobmi, akými sa toto historické obdobie komunikuje na verejnosti predstaviteľmi štátu, politikmi, aj ďalšími skupinami obyvateľov.

DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056907443
http://marencin.sk/1005

Galéria: 
Menu?: 
Nie