Horizont 2020 - Informačná prednáška

19.11.2013
Ústav etnológie SAV 19.11.2013 organizoval prednášku Alexandry Bitušíkovej: Horizont 2020 – program Európskej únie na podporu vedy, výskumu a inovácií v období 2014 – 2020 v oblasti socio-ekonomických a humanitných vied.
Počas prednášky Doc. Bitušíková informovala o novom EÚ programe na podporu vedy, výskumu a inovácií v období 2014 – 2020, nazvanom HORIZONT 2020. Počas odborného seminára priblížila hlavné idey, prístupy, piliere programu, ako aj o prvý pracovný program a výzvy na roky 2014 – 2015 s predstavením konkrétnych tém v oblasti socio-ekonomických a humanitných vied. Súčasťou prednášky boli aj praktické rady a tipy na zapojenie sa do nového programu.

V prílohe správy nájdete prezentáciu aj s podrobnými informáciami o programe Horizont 2020.

-UEt SAV-