Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto


KILIÁNOVÁ, G.: Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto. Bratislava : Ústav etnológie SAV a SAP 2005. ISBN 80-88880-68-8, 148 s. (vyšlo začiatkom roka 2006).