Informačné centrum Malokarpatského regiónu – aktívny podporovateľ regionálneho rozvoja

Koordinátor: Akademia Istropolitana Nova, Svätý Jur; Ing. E. Horanská

Doba riešenia: 2001 – 2002 

Spoluriešiteľky z ÚEt SAV a výstupy v roku 2002: O. Danglová a K. Popelková – Lokálne podmienky ako predpoklady regionálneho rozvoja, rozvojové faktory. O. Danglová – zostavenie dotazníka na hĺbkové rozhovory; spoločne – zorganizovanie a realizácia 13 kvalitatívnych rozhovorov so starostami obcí regiónu; odovzdanie výskumnej správy koordinátorovi projektu (cestovné výdavky a diéty počas 10 dní výskumu uhradil koordinátor).

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: