InovEduc - Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev

Medzinárodný projekt

Innovative methods of education in Slovakia and Ukraine through the means of augmented reality

Nositeľ projektu: Paneurópska vysoká škola n.o., Bratislava

Evidenčné číslo projektu: CBC01008; Nórske granty; SK08 Cezhraničná spolupráca 

Zodpovedná riešiteľka v acheter cialis ÚEt SAV: Mgr. Ľubica Volanská, CSc.

Trvanie projektu: 1.8.2015 - 30.4.2017

Info o projekte:Cieľom projektu je zintenzívnenie spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v oblasti vývoja inovatívnych metód vzdelávania. Výsledkom projektu je byť uplatnenie najnovších trendov informačno-komunikačných technológií s využitím podpory existujúceho neformálneho cezhraničného partnerstva.
Jedným z výstupov je digitalizácia 3D objektov (kultúrnych pamiatok ako aj prírodných zvláštností východného Slovenska a Zakarpatia). Ich využitie pri moderných inovatívnych metódach vzdelávania študentov a učiteľov na ZŠ, SŠ aj na univerzitách prispeje k tomu, aby sa idey, myšlienkové koncepty či dobový ideologický kontext, ktoré za objektmi/pamiatkami stoja, atraktívnou formou sprístupnili všetkým záujemcom.
Ďalším relevantným výsledkom projektu je vytvorenie piatich pracovných a metodických materiálov pre učiteľky a učiteľov v oboch krajinách. Materiály využívajú moderné prístupy zobrazovania informácii pre edukáciu širších vzťahov v regióne. Zároveň sa školí 20 učiteliek a učiteľov, ktorí budú aj po ukončení projektu pôsobiť ako šíritelia výsledkov projektu.

Partneri projektu:Centrum pre európsku politiku v Bratislave, Carpathia Užhorod, Generálny konzulát SR v Užhorode, Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania v Užhorode, Užhorodská národná univerzita, Evanjelická spojená škola v Prešove, Lingvistické gymnázium T.H. Ševčenka v Užhorode, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Ústav etnológie SAV, Bratislava, Imsa Knowledge Company AS, Nórsko.

Fotogaléria projektu: http://cep.sk/inoveduc-fotogaleria/
 

Galéria: 
Dátum ukončenia projektu: 
december, 2017
Typ projektu: