“Insiders” and “Outsiders” of Identity Games. European Policies Towards Roma, Central and Eastern European Case

15. - 16.6.2015
Ústav etnológie SAV v spolupráci s Univerzitou v Södertörne (Huddinge, Švédsko) organizuje medzinárodný workshop "Insiders” and “Outsiders” of Identity Games. European Policies Towards Roma, Central and Eastern European Case. 
Workshop sa uskutoční v dňoch 15. - 16. júna 2015 v Štokholme. Cieľom je stretnutie renomovaných európskych i amerických expertov, diskusia konceptu a prvé oponovanie príspevkov do pripravovanej kolektívnej monografie. 

Stretnutie sa uskutoční pod záštitou splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR. Workshop sa organizuje v rámci projektu VEGA 2/0099/15 Nálepka “Róm” – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady.

Viac informácií v prílohe nižšie.