Institut za folklor, BAN, Sofia, Bulharsko

Medzinárodná dohoda

Téma: Etnologické aspekty transformácie kultúr Slovenska a Bulharska. Problémy etnokultúrnej identity.

V rámci dohody sa v roku 2000 uskutočnila 7-dňová návšteva bulharského koordinátora V. Penčeva, V. Matejevej a K. Michajlovej, počas ktorej sa rozpracovávali východiská vedeckých aktivít obsiahnutých v dohode na slovenskej i bulharskej strane na nadchádzajúce obdobie.

Platnosť dohody: 1997 - 2000

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2000
Typ projektu: