The International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network

Akcia COST
The International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network
Nositeľ Projektu:  Centre d’études européennes et de politique comparée, Sciences Po, Paris.
Riešiteľ v ÚESA SAV: Mgr. Daniel Škobla, PhD.
Evidenčné číslo projektu: COST Action CA16111
Trvanie projektu: 2017-2021

V rámci projektu, ktorý je súčasťou programu Horizont 2020 sa vytvorila funkčná sieť vedeckých pracovísk z krajín EÚ, ktoré sa venujú otázkam migrácie a integrácie etnických minorít. Konkrétny výstup je kompilácia dát z prieskumov medzi imigrantmi a etnickými menšinami. Všetky národné tímy v rámci projektu systematicky vyhľadávajú a zhromažďujú informácie o kvantitatívnych prieskumoch uskutočnených od roku 2000

Viac info nájdete na http://www.ethmigsurveydatahub.eu/

Typ projektu: