Interný seminár ÚEt SAV vo Vysokých Tatrách

18. - 20.3.2015

Trojdňové výjazdové podujatie Ústavu etnológie SAV spojené s evaluáciou a koordináciou projektov VEGA riešených v ÚEt SAV

(18. – 20. 3. 2015, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná)
 
Prezentácii publikačných výsledkov, hodnoteniu výskumných projektov, individuálnym pracovným plánom, prevádzkovým a organizačným otázkam pracoviska, ale aj problematike pripravovanej transformácie ústavov SAV na vedecké výskumné inštitúcie sa kolektív pracovníkov Ústavu etnológie SAV venoval na svojom trojdňovom podujatí v Starej Lesnej.

Priestory rokovacej miestnosti Kongresového centra SAV využili účastníci a účastníčky odborného seminára na sústredenú tímovú prácu pri internej evaluácii výstupov, ako aj na nastoľovanie a prediskutovanie širokej škály odborných i vedeckých otázok spojených s hodnotením a perspektívami vedeckej práce Ústavu etnológie SAV. Praktickým otázkam sprístupňovania vedeckých poznatkov boli venované prezentácie o aktivitách i aktuálnych problémoch knižnice ústavu, o práci a zámeroch redakcie periodika Slovenský národopis, o budovaní webstránky pracoviska a ďalšie.

Diskusiám priala aj príjemná atmosféra kongresového centra počas prestávok v rokovaní a slnečné jarné počasie využívané na krátke ranné a večerné prechádzky v okolitej prírode Vysokých Tatier. 

Galéria: