Investigaciones antropológicas en la comunidad contemporánea de Uaxactún: Capítulo XXVII [Antropological Survey in Recent Community in Uaxactún: Chapter XXVII]


PODOLINSKÁ, T. – ČISÁRIK, D. Investigaciones antropológicas en la comunidad contemporánea de Uaxactún: Capítulo XXVII [Antropological Survey in Recent Community in Uaxactún: Chapter XXVII]. In Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII – Temporada 2014. M. Kováč, S. A. Najarro, T. Drápela (eds.). Bratislava : Centre for Mesoamerican Studies, Comenius University, Chronos, 2015, pp. 589-656. ISBN978-80-89027-43-9.

V roku 2015 T. Podlinská ako členka projektu APVV-0864-12 Maya Ritual and Astronomical Complex - Research, Conservation and Presentation of Slovak  Discovery of World Importance (ASTRONOMAYA, 2014 - 2017), zameraného na záchranu svetového kultúrneho dedičstva v lokalite Uaxactún v Guatemale pokračovala v etnografickom a sociografickom mapovaní lokality. Získané dáta boli publikované v podobe kapitoly v rozsahu monografie v španielskom jazyku v domácej vedeckej monografii. 
Prílohy: 
Menu?: 
Nie