Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry

24.11.-26.11. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v spolupráci s Ústavom etnológie SAV. Podujatia sa zúčastnilo 30 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Spoluorganizačná príprava: Z. Profantová