Jedlo ako kľúč ku kultúre. (Geneticko-historické a sémantické aspekty nášho stravovania)


STOLIČNÁ, Rastislava. Jedlo ako kľúč ku kultúre. (Geneticko-historické a  sémantické aspekty nášho stravovania). Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2004, 173 s. ISBN 80-7090-7765-7.