Jesenná žatva v Ústave etnológie SAV

12. 11. 2013
Ústav etnológie SAV Vás v rámci Týždňa vedy a techniky v SR pozýva na podujatie "Jesenná žatva v Ústave etnológie SAV". Verejná prezentácia aktuálnych knižných publikácií pracovníkov Ústavu etnológie SAV sa uskutoční dňa 12. 11. 2013 o 10.00 hodine v priestoch Národného osvetového centra na Nám. SNP č. 12 v Bratislave. 
Etnológia, ako kultúrno-historická vedná disciplína, prináša mnohé zaujímavé informácie tak pre odbornú, ako aj širokú laickú verejnosť. Súčasná publikačná činnosť Ústavu etnológie sprístupňuje pestrú škálu vedeckých tém, od aspektov tradičných kultúrnych javov, cez historicko-retrospektívne pohľady na vývoj spoločnosti v druhej polovici 20. storočia, až po výsostne aktuálne spoločenské otázky a problémy.Knižná produkcia ústavu zachytáva empiricko-deskriptívnu úroveň javov každodennej kultúry a ich interpretáciu  a zároveň sa zameriava  na viaceré súčasné teoretické a metodologické problémy. Bokom nezostávajú ani otázky etnických menšín, religionistické témy, či dejiny etnológie ako samostatného vedeckého odbor.

Na podujatí autori a autorky jednotlivých publikácií predstavia svoje práce a budú k dispozícii pre otázky z publika ako i predstaviteľov tlače.

-dr-, ÚEt SAV

Galéria: