Judaizmus v tradícii a súčasnosti (Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad)


Salner, Peter: Judaizmus v tradícii a súčasnosti (Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad). Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA  SAV 2019, 154 s. Etnologické štúdie 37. ISBN 978-80-970975-9-2.

 
Kniha Judaizmus v tradícii a súčasnosti na základe dostupných materiálov z terénnych výskumov a dostupnej literatúry sleduje, ako sa v priebehu 19. – 21. storočia vyvíjal vzťah (najmä bratislavských) príslušníkov židovskej komunity k judaizmu.
Zo získaných poznatkov vyplýva, že napätie  medzi predstaviteľmi ortodoxie a prívržencami židovského osvietenstva sa prejavovali už v čase príchodu slávneho rabína Chatama Sofera (1806) a pretrvali až do holokaustu. Tragické udalosti rokov 1938 – 1945, ako aj desaťročia komunistickej moci radikálne zmenili postoje preživších k judaizmu. Priebeh tohto procesu a jeho dôsledky pre budúcnosť židovskej komunity na Slovensku opisujú ťažiskové časti tejto knihy.  

Kľúčové slová:
judaizmus, Chatam Sofer, židovská komunita

DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788022417501

Galéria: 
Menu?: 
Nie