K príprave atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi

24.10. 2008

Odborné sympózium zorganizovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavom etnológie SAV. Zúčastnilo sa ho 21 domácich účastníkov projektu.

Miesto konania: Bratislava

Člen organizačného výboru: M. Benža