K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou)

VEGA Projekt - To the Problems of „traditional“ and „non-traditional“ Folklore Genres (Between Literature and Folklore – between Folkloristics and Religion Studies)

Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Evidenčné číslo projektu: 2/2116/23

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2002 – 31.12.2004

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2004
Typ projektu: