Kapitoly z dejín folkloristiky na Slovensku


Kapitoly z dejín folkloristiky na Slovensku. Ethnologia Slovaca et Slavica. Tomus XXX-XXXI,1998–1999. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzizy Komenského. Zborník štúdií venovaný 70. narodeninám Prof. Dr. J. Michálka, DrSc. PROFANTOVÁ, Z. (Ed.) Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, 212 s. ISBN 80-223-1831-0.