Karenty z karantény

Hoci mám vodičský preukaz (neplatný, ale môj), nie som šofér. Napriek tomu sa pokúsim o autoetnografickú úvahu. Možno v budúcnosti pomôže pri objasňovaní, ako pobyt v karanténe pôsobí na psychiku a mozgové bunky…
Vekom aj zdravotnou diagnózou patrím do skupiny ohrozených, preto disciplinovane dodržiavam všetkých 613 vládnych príkazov a zákazov, ktoré mi majú pomôcť v boji proti koronavírusu. Takto získaný voľný pracovný čas sa snažím účelne využiť. Píšem nový text, opravujem nie celkom podarenú staršiu štúdiu, čítam, telefonujem.
Vďaka poslednej aktivite som sa od známeho sociológa[1] (neviem, kam patrí čiarka, aby čitateľovi bolo jasné, že nejde o známeho sociológa, ale o známeho, ktorý je sociológom) dozvedel najnovšie vedecké poznatky o vzniku koronavírusu. V prvom rade mi oznámil, že ako správny vedec neverí konšpiratívnym teóriám, ale ako každému normálnemu človekovi, aj jemu je jasné, že súčasná globálna hrozba má konšpiratívne pozadie. Akurát nie je ešte jasné, či vírus vznikol v amerických, čínskych, ruských alebo severokórejských laboratóriách. Osobne pokladal za reálnu hlavne prvú možnosť, pretože koronavírus vypukol v Číne. Zároveň však nevylučoval, že vzhľadom na miesto, kde epidémia prepukla, mohli ho stvoriť v laboratóriách čínskych. V každom prípade jednoznačne niekde tam vznikol. Dôkazom je v prvom rade skutočnosť, že ochorenie sa začína bez zrejmých príznakov, takže kým chorý (a hlavne jeho okolie) zistí, že je chorý, sú chorí. Ako druhý, ešte vážnejší dôkaz uviedol fakt, že normálny vírus napadá kdekoho, kým tento sa špecializuje na starších ľudí. A kto stojí na čele vlád, parlamentov, armád, OSN, židovských obcí, SAV-ky a iných organizácií a inštitúcií, ktoré vládnu svetom? Bolo mi jasné, že všetko je inak, tak som pre istotu povedal, že neviem. Môj pocit bol správny, pretože na konkrétnych príkladoch mi objasnil, že predsa tí najstarší, takže coronavirusom cieľavedome likvidujú nepriateľských vodcov.
Som mu vďačný za vysvetlenie, pretože odteraz dokážem každému erudovane vysvetliť, odkiaľ sa koronavírus zobral a kam kráča... 
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 
Peter Salner
 ‍  ‍  ‍  ‍ 
Foto č. 1: Archív autora
Foto č. 2: Matthew Bennett, unsplash.com

[1]    Z dôvodu ochrany osobných údajov, dobrého mena vedy (a mňa) sú mená a profesie zamlčané alebo zmenené

Galéria: 
Nie