Kariéra

Prebiehajúce výberové konania

Ukončené výberové konania


Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na miesto ekonomického a administratívneho asistenta/-ky vedeckého pracoviska

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Máš organizačný talent, vybavíš aj tie najnáročnejšie veci a rád/rada pracuješ v inšpiratívnom prostredí? Tak sa pridaj k nám a staň sa pravou rukou vedenia nášho pracoviska. Sme dlhodobo jeden z najlepších vedecko-výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied, s medzinárodným kreditom a mladým dynamickým kolektívom.

  • organizácia a zabezpečovanie každodenného chodu sekretariátu
  • vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie
  • zabezpečovanie personálnej agendy, podkladov na uzatváranie zmlúv a dohôd
  • spracovávanie rozpočtu pridelených prostriedkov, evidencia a kontrola čerpania rozpočtu, grantových prostriedkov vedeckých projektov a podobne
  • obstarávanie tovarov a služieb, vystavovanie podkladov pre úhradu faktúr
  • asistencia pri zabezpečení podujatí, plánovanie a organizovanie pracovných schôdzok

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
800 € - 900 € vrátane základnej pohyblivej zložky; výška mzdy závisí od kvalifikácie a skúseností uchádzača

Termín nástupu 
1.10.2019 (alebo 15.9.2019 po dohode)

Zamestnanecké výhody, benefity
Stravovanie v mieste výkonu práce (vlastná jedáleň), odborová organizácia, pružný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní
V prípade záujmu posielajte štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku do 21.8.2019 na e-mailovú adresu uetnsekr@savba.sk (do predmetu uveďte názov pozície „asistentka“). Na osobné výberové konanie, ktoré sa uskutoční 23.8.2019 budeme kontaktovať iba vybratých kandidátov/ kandidátky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
- stredoškolské s maturitou,
- nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
- vysokoškolské I. stupňa,
- vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti: Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti:
Microsoft Outlook - pokročilý,
- Microsoft Word - pokročilý,
- Microsoft Excel - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 
- znalosť SAP – výhodou,
- dôveryhodnosť, lojalita, diskrétnosť
- komunikatívnosť
- zodpovednosť, spoľahlivosť
- samostatnosť, organizačné schopnosti
 

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky.

Predpokladaný nástup na pozíciu je 15.10.2019 (alebo podľa dohody), plat podľa §28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vykonávaní práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené PhD. vzdelanie v odbore etnológia a/alebo sociálna antropológia, prípadne v príbuzných spoločenských a humanitných vedách. Podmienkou je dobrá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. Výhodou je publikačné portfólio v renomovaných vedeckých SSH časopisoch a skúsenosť s participáciou alebo vedením národných a medzinárodných projektov.
Požadované dokumenty: štruktúrovaný životopis, motivačný list a zoznam publikačnej činnosti.

Záujemcovia / záujemkyne o miesto zašlú uvedené dokumenty do 15.8.2019 v elektronickej podobe na adresu: uetnsekr@savba.sk, predmet správy: „vedecký pracovník, konkurz“.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz, ktorý sa uskutoční v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV na Klemensovej 19 v Bratislave dňa 23.8.2019. 

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky.

​Predpokladaný nástup na pozíciu je 1.1.2019 (alebo podľa dohody), plat podľa §28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vykonávaní práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené PhD. vzdelanie v odbore etnológia a/alebo sociálna antropológia, prípadne v príbuzných spoločenských a humanitných vedách. Podmienkou je dobrá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. Výhodou je publikačné portfólio v renomovaných vedeckých SSH časopisoch a skúsenosť s participáciou alebo vedením národných a medzinárodných projektov.
Požadované dokumenty: štruktúrovaný životopis, motivačný list a zoznam publikačnej činnosti.
Záujemcovia / záujemkyne o miesto zašlú uvedené dokumenty do 3.12.2018 v elektronickej podobe na adresy: uetnsekr@savba.sk a zuzana.panczova@savba.sk, predmet správy: „vedecký pracovník, konkurz“.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz, ktorý sa uskutoční v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV na Klemensovej 19 v Bratislave dňa 10.12.2018.

 

Ústav etnológie SAV hľadá na čiastočný pracovný úväzok odborného pracovníka/pracovníčku na pozíciu riešiteľ/riešiteľka vedeckého projektu s vykonávaním koordinácie a administrovania vedeckých úloh európskeho projektu v rámci schémy INTERREG na obdobie od 1. apríla 2018 do 30. júna 2019.

Projekt je zameraný na tvorbu nadnárodného internetového portálu s problematikou možností zamestnávania migrantov v krajinách povodia rieky Dunaj. Viac informácií o projekte v implementačnom manuáli TU v ďalších relevantných dokumentoch k implementácii TU a v informáciách o Danube Transnational Programme TU.

Požiadavky na uchádzača/uchádzačku sú prax pri riešení medzinárodných projektov.

Záujemcovia/záujemkyne o miesto zašlú svoj profesijný životopis na adresu: uetnsekr@savba.sk a tatiana.podolinska@savba.sk do 9. marca 2018. ​

Konkurz na obsadenie miesta obsadzovaného výberovým konaním sa uskutoční v Ústave etnológie SAV na Klemensovej 19 v Bratislave dňa 15. marca 2018. Vybraní uchádzači budú včas oboznámení s termínom osobného stretnutia a pozvaní na konkurz.
 

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka / vedeckej pracovníčky.

​Predpokladaný nástup na pozíciu je 15. 9. 2017, plat podľa §28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vykonávaní práce vo verejnom záujme.

Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené PhD. vzdelanie v odbore etnológia a/alebo antropológia, prípadne v príbuzných spoločenských a humanitných vedách. Podmienkou je dobrá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. Výhodou je publikačné portfólio v renomovaných vedeckých SSH časopisoch a skúsenosť s participáciou alebo vedením národných a medzinárodných projektov.

Požadované materiály: štruktúrovaný životopis, motivačný list a zoznam publikačnej činnosti.

Záujemcovia / záujemkyne o miesto zašlú do 11.08. 2017 svoje dokumenty v elektronickej podobe na adresy: uetnsekr@savba.skkatarina.popelkova@savba.sk, predmet správy: „vedecký pracovník, konkurz“.

Termín konania osobného pohovoru k výberovému konaniu bude uchádzačom včas oznámený.

Ústav etnológie SAV vypisuje výberové konanie na miesto odborného pracovníka / pracovníčky na pozíciu dokumentarista /dokumentaristka Vedeckých archívov Ústavu etnológie SAV s predpokladaným 100 %  úväzkom.

Pracovným zameraním sú činnosti v oblasti budovania, ochrany a sprístupňovania archívnych fondov vrátane spracovania súborov metadát a vedenia príslušnej agendy. Súčasťou odborného rastu bude výhľadová participácia na medzinárodných projektoch zameraných na digitalizáciu a ochranu kultúrneho dedičstva.
Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené VŠ vzdelanie v oblasti etnológia a/alebo kultúrna antropológia, výhodou sú praktické skúsenosti z oblasti digitalizácie dát. Podmienkou je základná znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni.
 
Požadované materiály: štruktúrovaný životopis a motivačný list.
Záujemcovia/záujemkyne o miesto zašlú oba tieto dokumenty v elektronickej podobe na adresy: uetnsekr@savba.sk a tatiana.podolinska@savba.sk, predmet správy: „dokumentácia konkurz“ do 20.4.2017.
 
Termín konania výberového konania bude uchádzačom oznámený.
 

Ústav etnológie SAV vypisuje výberové konanie na miesto vedúceho Informačno-dokumentačného útvaru ÚEt SAV s predpokladaným 100 % úväzkom.

Pracovným zameraním bude koordinácia a metodické usmerňovanie kontinuálneho budovania vedeckých archívnych fondov ÚEt SAV so zameraním na ich digitalizáciu s výhľadom ich napojenia do jestvujúcich európskych databázových infraštruktúr v sociálnych a humanitných vedách.
Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené PhD. štúdium v spoločenských alebo humanitných vedách, aktívna znalosť anglického jazyka, znalosti a zručnosti v oblasti tvorby, správy a používania databázových systémov.
 
Požadované materiály: štruktúrovaný životopis a motivačný list. Záujemcovia/záujemkyne o miesto zašlú oba tieto dokumenty v elektronickej podobe na adresy: uetnsekr@savba.sk a tatiana.podolinska@savba.sk, predmet správy: „digitalizácia konkurz“ do 20.4.2017.
 
Termín konania výberového konania bude uchádzačom oznámený.
 

Ústav etnológie SAV hľadá na 100 % pracovný úväzok odborného pracovníka/pracovníčku na pozíciu riešiteľ/riešiteľka vedeckého projektu s vykonávaním koordinácie a administrovania vedeckých úloh európskeho projektu v rámci schémy INTERREG na obdobie od 15. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Projekt je zameraný na tvorbu nadnárodného internetového portálu s problematikou možností zamestnávania migrantov v krajinách povodia rieky Dunaj. Viac informácii o projekte v Implementačnom manuále TU v ďalších relevantných dokumentoch k implementácii TU a v informáciách o Danube Transnational Programme TU.

Požiadavky na uchádzača/uchádzačku sú prax pri riešení medzinárodných projektov a expertnosť v problematike migrácia.

Záujemcovia/záujemkyne o miesto zašlú svoj profesijný životopis, event. odkaz na stránku s publikačnou činnosťou, na adresu: uetnsekr@savba.sktatiana.podolinska@savba.sk do 5. 1. 2016.

Konkurz na obsadenie miesta obsadzovaného výberovým konaním sa uskutoční v Ústave etnológie SAV na Klemensovej 19 v Bratislave dňa 10. 1. 2016. Vybraní uchádzači budú včas oboznámení s termínom osobného stretnutia a pozvaní na konkurz.

Zobraziť plávajúce menu