Kartografická metóda a slovenská etnológia


BENŽA, Mojmír: Kartografická metóda a slovenská etnológia. Bratislava: autor, 2001. 145 s. Rus., ang. res.