Katalóg Wollmanovského archívu: elektronická a tlačená verzia

Číslo projektu: 18/2007

Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.

Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Riešiteľka: Ingrid Kostovská, PhDr.

Doba riešenia projektu: 03. 2007–03. 2009

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: