Klenotnica ľudovej kultúry Slovenska

Číslo projektu: 7/2004

Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.

Zástupkyne vedúceho: Marta Pastieriková, PhDr., CSc., Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.

Riešitelia: Emil Borčin, PhDr., Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc., Peter Maráky, PhDr., Iveta Zuskinová, PhDr.

Doba riešenia projektu: 02. 2004 – 12. 2006 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: