Knižnica

Knižnica ÚESA SAV je aktuálne z technických príčin pre verejnosť uzavretá!
Knižnica ÚESA SAV patrí s Vedeckými zbierkami ÚESA SAV pod Informačno-dokumentačný úsek (IDÚ). Knižnica ÚESA SAV je špeciálnou knižnicou a je súčasťou knižnično-informačnej siete Slovenskej akadémie vied. Poslaním knižnice je vytvárať informačnú základňu pre plnenie vedecko-výskumných, odborných a vedecko-výchovných úloh ústavu. 
Zhromažďuje a sprístupňuje informačné pramene v súlade s vedným zameraním ÚEAS SAV, príp. z odboru príbuzných vedeckých disciplín, encyklopedickú a slovníkovú literatúru, doktorské a dizertačné práce obhájené na ústave. V súlade s vedeckým charakterom a poslaním knižnice sa v nej uchovávané dokumenty prioritne poskytujú pracovníkom a doktorandom ÚESA SAV. Poskytovanie dokumentov a služieb iným osobám je doplnkovou činnosťou knižnice, ktorej rozsah vychádza z aktuálnych možností a úloh pracoviska.

Viac informácií vo výpožičnom poriadku knižnice ÚESA SAV v prílohách nižšie. 

Kontakt

Zodpovedná osoba: 
Andrea Kalivodová
tel.: 02-52964707, klapka 103 
e-mail: andrea.kalivodova@savba.skuetkniznica@savba.sk

Výpožičné hodiny

Knižnica ÚESA SAV je aktuálne z technických príčin pre verejnosť uzavretá!
 

Vstup do on-line katalógu knižnice

Upozornenie: On-line katalóg je vo výstavbe a je priebežne dopĺňaný. Informácie o dostupnosti publikácií nie sú aktuálne.

Výpožičný poriadok knižnice

 

Zobraziť plávajúce menu