Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

18.–20.9.2006

Medzinárodná konferencia, ktorú zorganizovalo Ústav etnológie SAV, Centrum excelentnosti „Procesy“ a Spoločnosť pre európsku politiku. Podujatia sa zúčastnilo približne 35 prezentujúcich a hostí.

Miesto konania: Univerzitná knižnica, Bratislava