Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev

9. 12. - 10. 12. 2009

Medzinárodný seminár, ktorý zorganizoval Ústav etnológie SAV v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev. Podujatia sa zúčastnilo 14 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Členovia organizačného výboru: V. Bahna, E. Krekovičová