​Koncepce účinnejší péče o tradiční lidovou kulturu v České republice

Koordinátor a nositeľ projektu: Národní ústav lidové kultury, Strážnice, ČR 

Riešiteľ z ÚEt SAV: D. Luther člen koordinačnej rady a vedeckého realizačného tímu 
projektu

Doba riešenia: 2004–2008 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: