Konferencia DRIM v Belehrade

V dňoch 24.-25. januára 2019 sa v Belehrade tematická expertka Sandra Katrincová a finančná manažérka projektu Danube Compass Katarína Paduchová zúčastnili pravidelného nadnárodného stretnutia partnerov zapojených v projekte DRIM.
Jednotliví partneri projektu z 8 krajín referovali o podujatiach spojených s oficiálnym spustením webovej stránky Danube Compass (http://sk.danubecompass.org/ ) na jeseň roku 2018 vo svojich domovských krajinách. Každá zo zastúpených krajín predniesla krátky sumár svojich aktivít venovaných doterajšej propagácii stránky, a priniesla nápady pre ďalšie šírenie Kompasu medzi cieľovými skupinami migrantov, verejných inštitúcii a tretieho sektora. Konala sa aj detailná diskusia o udržateľnosti projektu Danube Compass v jednotlivých krajinách.

Dôležitou súčasťou konferencie bola aj debata s predstaviteľmi verejnej správy a neziskových organizácií zameraných na ekonomickú a sociálnu integráciu migrantov z Rakúska, Srbska, Chorvátska, Slovinska a Kanady. Zástupca ministerstva práce a sociálnych vecí zo Srbska spolu s pracovníkmi veľvyslanectva Kanady a Švédska v Srbsku spoločne debatovali o súčasných nástrojoch informovania verejnosti v podunajskom regióne i vo svete a prezentovali viaceré úspešné projekty z tejto oblasti (https://www.educaloi.qc.ca/en a https://alis.alberta.ca/media/2440/welcometoalberta.pdf ).

Na podujatie do Belehradu slovenské zástupkyne priniesli prvé výtlačky hlavného vedeckého výstupu projektu, ktorý vydal slovenský partner Podunajského Kompasu – Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV (http://www.uet.sav.sk/?q=sk/globe-motion-patterns-international-migration-similarities-and-differences-0). Kolektívne dielo autorov B. Divinský, T. Zachar Podolinská et al.: Globe in Motion: Patterns of International Migration: Similarities and Differences (ÚESA SAV, 2018) je hlavným vedeckým výstupom z medzinárodného projektu EÚ Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020 Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (akronym DRIM, č. DTP 1-1-183-4.1). Publikácia prináša 10 expertných transdisciplinárnych pohľadov na tému migrácie a nových typov mobilít v súčasnom svete. Experti z európskych, ale i mimoeurópskych krajín sa zamýšľajú, ako rastúca mobilita globálne mení súčasný svet, akým spôsobom balansuje či naopak zneisťuje svetovú ekonomiku a trh práce,  akým spôsobom prekračuje hranice  a legislatívu národných štátov a akým spôsobom zasahuje aj do veľmi intímnych sfér, keď so sebou prináša nové formy vlastníctva, partnerstva a rodiny. Publikáciu možno nájsť na DOI:  https://doi.org/10.31577/2018.9788097097578.

Publikácia sa na podujatí stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. Prítomné expertky ÚESA SAV oboznámili svojho hlavného partnera (LP) o zámere v nasledovnej perióde projektu edične pripraviť aj druhý zväzok publikácie, čo LP aj ostatní participujúci partneri uvítali.

 

Galéria: 
Nie