Konferencia k 20. výročiu Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov

Rada Európy pod záštitou chorvátskeho predsedníctva Komisie ministrov pri Rade Európy organizovala v dňoch 18. a 19. júna v Štrasburgu konferenciu k príležitosti 20. výročia Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov. Oba tieto nástroje nadobudli platnosť v roku 1998 a v dobe svojho vzniku mali za cieľ odpolitizovať otázky zaobchádzania s osobami hlásiacimi sa k národnostným menšinám a používajúcimi menšinové jazyky. Implementáciu oboch týchto dohovorov monitorujú komisie zložené z nezávislých expertov, a to konkrétne Poradný výbor pre Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín a Výbor expertov Charty regionálnych a menšinových jazykov, ako aj Komisia ministrov pri Rade Európe. Za Ústav etnológie SAV sa tohto podujatia zúčastnil Tomáš Hrustič, ktorý bol za Slovenskú republiku členom Poradného výboru pre Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín od júna 2014 do konca mája
2018.

Cieľom tejto konferencie bolo okrem pripomenutia si dôležitosti oboch monitorovacích nástrojov aj zreflektovať obrovský posun a zásadné spoločenské zmeny v Európe, ktoré nastali od konca deväťdesiatych rokov, ktoré vplývajú na chápanie národnostných menšín: dôsledky masovej migrácie a jej vplyv na národné politiky a legislatíve týkajúca sa národnostných menšín, konflikty jednotlivých štátov a ich dopady na členov menšín a rozklad multilateralizmu a nárast populizmu a nacionalizmu sú len niektoré z týchto faktorov. Okrem toho sa však do popredia dostávajú aj výzvy týkajúce sa dostupnosti moderných technológií a digitalizácie, ktoré poskytujú pre členov národnostných menšín a menšinové jazyky nové, doteraz nepoznané príležitosti, ale aj riziká. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 180 účastníkov: najvyšší predstavitelia Rady Európy, vrátane Generálneho tajomníka Rady Európy, Thorbjørn Jagland, ministri a veľvyslanci jednotlivých členských štátov ako aj poprední akademici zaoberajúci sa nárdonostnými menšinami a jazykmi a predstavitelia medzinárodných organizácií a mimovládnych organizácií aktívnych v diskutovanej problematike. 

Galéria: 
Prílohy: 
Nie