Konferencie

Traditional Culture as a Part of Cultural Heritage of Europe. Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics

23.–26. 10. 2002

Medzinárodná konferencia organizovaná v spolupráci s Rakúskym ústavom pre východnú a juhovýchodnú Európu v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Etnológia na Slovensku na prahu 21. storočia: reflexie a trendy

5.–7. 11. 2001

Medzinárodnú vedeckú konferenciu zorganizoval Ústav etnológie SAV pri príležitosti 55. výročia svojho založenia v spolupráci s viacerými inštitúciami a Predsedníctvom SAV.
Miesto konania: Topoľčianky – Zámok