Kontakt

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v. v. i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava 1

Facebook profil

tel./fax.: 00421 2 52964707
e-mail: uetnsekr@savba.sk


Sekretariát

Mgr. Branislava Kolesárová
tel./fax.: 02-52964707
e-mail: uetnsekr@savba.sk

Riaditeľka ústavu

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 104
e-mail: tatiana.podolinska@savba.sk

Vedecký tajomník

Mgr. Andrej Gogora, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 102
e-mail: andrej.gogora@savba.sk

Vedecké archívy

PhDr. Tomáš Kubisa
Tel.: 02-52964707, klapka 102; 
E-mail: tomas.kubisa@savba.sk

Knižnica

Andrea Kalivodová
Tel: 02-52964707,  kl.103
email: andrea.kalivodova@savba.sk ,uetkniznica@savba.sk

 

Zobraziť plávajúce menu