Kroje Slovenska (kultúrno-poznávacia mapa)


BENŽA, Mojmír: Kroje Slovenska (kultúrno-poznávacia mapa). 3. doplnené vydanie. Bratislava: ÚĽUV 2000, 6 s. textu, 75 ilustrácií.