Kuchyňa našich predkov


STOLIČNÁ, Rastislava: Kuchyňa našich predkov. Bratislava: Bratislava: Veda, 2001. 227 s., far. obr.

Kniha sa zaoberá tematikou tradičnej stravy ľudových vrstiev na Slovensku. Jej základným materiálom sú predovšetkým etnografické pramene rôzneho charakteru zameriavajúce sa na výskum stravy a stravovania v dedinskom prostredí približne od polovice 19. storočia až do súčasnosti.
Ambíciou knihy je podať čo najkomplexnejší obraz o ľudovej strave Slovákov.