Kult a mágia v materiálnej kultúre


Kult a mágia v materiálnej kultúre. Zborník z konferencie: Kult a mágia v materiálnej kultúre. KREKOVIČ, E. (Ed.) – PODOLINSKÁ, T. (Co-ed.) Bratislava : SAS, Ústav etnológie SAV 2004, 110 s. ISBN 80-968040-30.