Kultúra a šport nám pomáhajú – pomôžme aj my im!

Pandémia koronavírusu Covid-19 výrazne ovplyvňuje mnohé sféry nášho života a celkového fungovania spoločnosti. Neminula ani oblasť kultúry, umenia a športu, ktorých činnosť je založená na zhromažďovaní ľudí a preto sú súčasnou situáciou výrazne postihnuté. Toto náročné obdobie však prináša aj mnoho prejavov vzájomnej pomoci a solidarity.
Sféry kultúry a umenia prinášajú pre ľudí možnosť sebavyjadrovania a zmysluplného trávenia času vo forme zábavy, psychohygieny a vzdelávania. Okrem toho sú aj nástrojom komunikácie a tým napomáhajú k udržiavaniu sociálnej štruktúry. Športovanie je pre nás prospešné z fyzického i duševného hľadiska. Avšak aj samotné sledovanie športu môže prispievať k tvorbe morálnych väzieb v rámci istej komunity a k formovaniu morálnej kultúry spoločnosti ako celku. V športe sa dostávajú do popredia aj prvky budovania etnickej a sociálnej identity so svojimi pozitívnymi i negatívnymi momentmi, keďže sa v športovej súťaživosti často delíme na „my“ a „oni“ (Hajko, 2016).
Kultúra a šport sú teda zložitými a mnohotvárnymi kultúrno-spoločenskými javmi a preto tvoria podnetné témy aj pre výskum spoločenskovedných odborov.

Karanténna situácia spôsobila zo dňa na deň zatvorenie divadiel, galérií, kín, koncertných klubov a rušenie kultúrnych podujatí. Pre umelcov a pracovníkov v kultúre to prináša výrazný výpadok príjmov a sťažené podmienky pre tvorbu a prezentáciu umenia. Netreba pritom zabudnúť ani na ďalšie podporné profesie, ktorých činnosť priamo závisí od fungovania kultúry. Pandémia koronavírusu však neznamená celkovú paralýzu kultúry a umenia. Viacerí hudobníci napríklad poskytli časť svojej tvorby na stiahnutie za ľubovoľný príspevok. Počúvať môžeme aj hudobné albumy vychádzajúce v týchto týždňoch (pre inšpiráciu - počas písania tohto textu mi hrá nový album slovenskej kapely Fallgrapp s názvom Ostrov). Rozšíreným fenoménom sú online koncerty, vysielané na internete za symbolický poplatok alebo zdarma. Na aktuálnu situáciu zareagovali aj mnohé kultúrne inštitúcie. Slovenské národné divadlo napríklad v rámci projektu "SND Doma" pravidelne zverejňuje na svojej youtube-stránke záznamy divadelných predstavení. Chvíle trávené v bezpečí domova nám spríjemňuje aj Slovenská národná galéria, ktorá cez projekt "Slovenská náhradná galéria" sprístupnila viaceré online zbierky a virtuálne exkurzie. S internetovým vysielaním časti svojho programu začalo aj kultúrno-kreatívne centrum Nová Cvernovka. Fanúšikov vizuálneho umenia určite zaujme facebooková stránka CoronART, na ktorej slovenskí umelci zverejňujú svoje diela reagujúce na aktuálnu situáciu. Cieľom spomínaných aktivít teda nie je len získanie finančnej podpory, ale aj prezentácia umeleckej tvorby a udržiavanie kontaktu s fanúšikmi a podporovateľmi.

Aktuálna kríza výrazne vplýva aj na svet športu. Pociťujú to aj bohaté a úspešné futbalové kluby zo západnej Európy, ktorým vypadli najvýznamnejšie zdroje príjmu – televízne vysielacie práva a predaj vstupeniek. U nás je situácia ešte náročnejšia, mnohé slovenské športové kluby totiž mali finančné problémy už pred pandémiou. Ich fungovanie je navyše závislé od podpory sponzorov, ktorým taktiež hrozia existenčné problémy. V dôsledku pandémie koronavírusu mnohé kluby po celom svete pristúpili k výraznemu znižovaniu platov hráčov a zamestnancov. V slovenskom hokeji dokonca nastala vlna prepúšťania hokejistov. Na situáciu však zareagovali fanúšikovia, ktorí v ťažkých časoch ponúkajú pomocnú ruku svojim obľúbeným klubom. Najčastejšie sa to deje organizovaním predaja "virtuálnych" vstupeniek na zápas svojho tímu. Často ide o pripomenutie veľkých súbojov klubovej histórie, ktoré sú následne fanúšikom odvysielané. Spomenuté prejavy nesú znaky tzv. crowdfundingu – verejnej kampane s cieľom vyzbierať peniaze, ktorá sa zvyčajne odohráva na internete. Táto platforma ponúka pre fundraiserov možnosť zaujať verejnosť a ponúknuť financujúcim subjektom isté špeciálne odmeny za svoje príspevky (Belleflamme – Omrani – Peitz, 2015: s. 11). Odmenou sú v tomto prípade okrem dobrého pocitu zvyčajne aj špeciálne pamätné vstupenky, ktoré športový klub elektronicky zasiela svojim podporovateľom. 

Priaznivci hokejového klubu HK Poprad takýmto spôsobom kúpili do konca marca 3309 vstupeniek v hodnote 3,50 eur. V súčasnosti prebieha aj inicatíva fanúšikov futbalového klubu FC Spartak Trnava, ktorej cieľom je virtuálne vypredať trnavský štadión s kapacitou vyše 18 000 miest. Takáto forma podpory však môže mať aj charitatívny rozmer a nemusí byť zameraná len na pomoc samotným klubom. Napríklad FK Jablonec a Slovan Liberec, tradiční rivali z českej futbalovej ligy, vyzbierali pre Krajskú nemocnicu v Liberci vo svojom spoločnom projekte "Derby proti koronaviru" skoro 340 000 českých korún. V tomto prípade sa vstupenky predávali na vzájomný zápas týchto tímov, ktorý sa mal podľa pôvodného programu odohrať 5. apríla. Virtuálne vstupenky predáva aj futbalový ŠK Slovan Bratislava, pričom časť vyzbieranej sumy bude venovaná zdravotníkom. Okrem toho by sme našli množstvo ďalších príkladov pomoci nemocniciam či obyvateľom zo strany športových klubov na celom svete – či už formou finančnej podpory alebo poskytnutím svojej infraštruktúry pre účely zdravotníctva.

Je dôležité uvedomiť si, že v časoch karantény nám umenie, kultúra a šport pomáhajú tráviť náš voľný čas príjemne a zmysluplne. Či už je to kniha osvedčeného autora, album obľúbeného interpreta, spomienka na príjemné rande v našom najobľúbenejšom kine alebo záznam veľkého víťazstva nášho športového klubu. Preto je namieste odplatiť túto pomoc. Naša podpora pritom nemusí mať len podobu cieleného zapojenia sa do crowdfundingovej kampane či kúpy umeleckej tvorby. Pre sféry kultúry, umenia športu pomôže aj to, ak po skončení karanténnych opatrení začneme navštevovať kultúrne inštitúcie, koncerty či športové zápasy v ešte hojnejšom počte, než doteraz.
Tomáš Winkler
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 
Literatúra
BELLEFLAMME, P., OMRANI, N., PEITZ, M. (2015). The Economics of Crowdfunding Platforms, In: Information Economics and Policy, roč. 33, s. 11-28.
Foto č. 1.-3. - unsplash.com
HAJKO, D. (2016). Súčasná kultúrna antropológia a šport, In: Tělesná kultura, roč. 39, č. 2, s. 71–81.

Galéria: 
Nie