Kultúrna diverzita: Globálne a lokálne v slovenských mestách

10.11.2009

Odborný workshop členov a členiek projektu VEGA, ktorý organizačne zabezpečil Ústav etnológie SAV  v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 14 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Organizačná príprava: D. Luther