Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III.


Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III.: globálne a lokálne v súčasnom meste. BIŤUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel (Eds.) Banská Bystrica: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Ústav etnológie SAV 2010. ISBN 978-80-557-0008-3, 225 s.

Tretí diel série monografií o kultúrnej a sociálnej diverzite na Slovensku sa sústredí na globálne a lokálne aspekty sociálnych vzťahov v urbánnom prostredí. 
Menu?: 
Nie