Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia


BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel (Eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2013. 148/97 s. ISBN 978-80-88997-52-8. 

 

Publikácia je zameraná na procesy adaptácie jednotlivcov a skupín obyvateľov miest v období spoločenskej zmeny, ktorá nastala po roku 1989. Je štvrtou zo série Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. Príspevky v nej zaradené ukazujú diferencovanú spoločnosť a kultúru, ktorá sa zrodila v transformujúcej sa spoločnosti. Publikácia vznikla v rámci projektu VEGA 2/0099/11 Adaptácia obyvateľov mesta v  procesoch spoločenských zmien, projektu VEGA 1/0738/13 Kultúrna a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoja a projektu ÚEt SAV 27/2010 Reflexie holokaustu a židovská identita.

Publikácia vyšla v slovenskej verzii so skrátenou anglickou verziou (viď prílohy).

Menu?: 
Nie