Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti

VEGA projekt

Cultural heritage of Slovakia: material and production, social relations

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Juraj Zajonc, PhDr. CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0096/14

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2014 – 2016 

Výsledky výskumu (výber):

MANN, Arne, B.: Rómski kováči na Slovensku - Roma Blacksmiths in Slovakia. Bratislava: ÚĽUV, 2018 

SLAVKOVSKÝ, Peter: Slovenský roľník v 20. storočí. In Forum Historiae, 10 (1), 2016, s. 89–105. 

BENŽA, Mojmír: Tradičný odev Slovenska. Bratislava: ÚĽUV, 2015.

DANGLOVÁ, Oľga: Modrotlač na Slovensku. Bratislava: UĽUV, 2014. 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2016
Typ projektu: