Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

Číslo projektu: 6/2004

Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.

Zástupca vedúceho: Peter Maráky

Riešitelia: PhDr. Dáša Ferklová, PhDr. Alžbeta Gazdíková, PhDr. Mojmír Benža, PhDr. PhD., Daniel Luther, CSc.

Doba riešenia projektu: 10. 2003 – 12. 2004 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2004
Typ projektu: