Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

Číslo projektu: 6/2005

Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc. 

Zástupca vedúceho: Peter Maráky, PhDr.

Riešitelia: Dáša Ferklová, PhDr., Alžbeta Gazdíková, PhDr., Mojmír Benža, PhDr.,PhD., Daniel Luther, CSc.

Doba riešenia projektu: 02. 2005 – 12. 2007

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: