Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

Číslo projektu: 6/2004

Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.

Zástupca vedúceho: Peter Maráky

Riešitelia: PhDr., Dáša Ferklová, PhDr., Alžbeta Gazdíková, PhDr., Mojmír Benža, PhDr., PhD., Daniel Luther, CSc.  

Doba riešenia projektu: 02. 2005 – 12. 2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: