Laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV

17.6. 2016 od 15:00
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied (ÚEt SAV) oslavuje 70 rokov. Vznikol v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení. V súčasnosti je vrcholným vedeckým pracoviskom základného a aplikovaného výskumu v odboroch etnológia, kultúrna a sociálna antropológia a religionistika. Hlavným poslaním ústavu je skúmať človeka a jeho sociálne vzťahy, jeho spôsob života, ako aj kultúrne tradície v lokálnej a globálnej perspektíve, s dôrazom na slovenský a stredoeurópsky kontext. Na svojom konte má množstvo významných národných i medzinárodných projektov, publikácií a niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení. 
V piatok 17.6. 2016 sa uskutoční slávnostný laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV. „Na Laudačnom dni si spolu s našimi domácimi i zahraničnými hosťami a kolegami pripomenieme túto významnú udalosť, predstavíme publikáciu a výstavu, ktoré sú venované 70 rokom vedecko-výskumného pôsobenia nášho pracoviska na vedeckej scéne. Tento deň je poňatý ako slávnostné stretnutie milovníkov etnológie, na ktorom budeme prezentovať pôsobenie nášho pracoviska a jeho významné výsledky. Viacerým kolegyniam a kolegom udelíme pri príležitosti nášho jubilea pamätné plakety ÚEt SAV za ich prínos k rozvoju pracoviska a vedeckého odboru etnológia. Predseda SAV, prof. P. Šajgalík pri tejto príležitosti tiež udelí ocenenie Zlatú medailu SAV,“ bližšie 2 priblížila program osláv výročia riaditeľka ústavu Tatiana Podolinská. Laudačný deň sa uskutoční v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 v Bratislave a je určený pre pozvaných hostí.

V prílohách nájdete tlačovú správu k výročiu, program podujatia a pozvánku.

Galéria: